Звальненне па стане здароўя

Гетьман Алена Мікалаеўна, эксперт-консультантДепартамента прававой падтрымкі кампаніі ПРАВОВЕСТПричиной перакладу на іншую пасаду і нават звальнення работніка можа стаць стан яго здароўя. Разгледзім пытанні, якія часта хвалююць працадаўцы і кадравыя службы: як паступіць з асобамі, якія не дапушчанымі па заключэнні медкамісіі да працы па пэўнай прафесіі, як аформіць перавод супрацоўніка на іншую пасаду па стане здароўя або скасаваць з ім працоўны дагавор? У сваіх дзеяннях працадаўца і кадравікі павінны кіравацца медыцынскім заключэннем. Яно выдаецца клініка-экспертнай камісіяй (КЭК) лячэбна-прафілактычнай установы або медыка-сацыяльнай экспертнай камісіяй (МСЭК), у функцыі якой уваходзіць таксама выдача інваліднай карты рэабілітацыі інваліда.

Заключэнне КЭК завяраецца пячаткай медыцынскай установы, падпісваецца старшынёй і членамі камісіі і ўносіцца ў гісторыю болезни.КЭК і прафцэнтр МСЭК накіроўваюць працадаўцу дакументы аб стане здароўя, працоўным калецтва, прафесійным захворванні работніка. МСЭК вызначае ўстойлівую страту працаздольнасці (групу інваліднасці) і прымае рашэнне аб магчымасці далейшай працоўнай дзейнасці канкрэтнага чалавека, а таксама аб устанаўленні адной з трох ступеняў абмежаванні трудоспособности.Перевод або звальненне лічацца незаконнымі пры адсутнасці медзаключения, хоць яно далёка не ў кожным выпадку служыць падставай для пераводу або звальнення. КЭК ўсталёўвае стан здароўя работніка і неабходнасць яго пераводу на больш лёгкую працу, а МСЭК — прафесійнае захворванне, інваліднасць.

Прычыны пераводу або звальнення работніка па стане здароўя падрабязна раскрыты ў ТК РФ.Работник адмаўляецца ад перакладу на іншую працу па стане здароўя ў адпаведнасці з медыцынскім заключением1. На падставе ч. 2 арт. 72 ТК РФ работніка, жыве ў нястачы ў прадастаўленні іншай працы, працадаўца абавязаны з яго згоды перавесці на іншую наяўную працу, не проціпаказана яму па стане здароўя. Пры адмове работніка ад пераводу або адсутнасці ў арганізацыі адпаведнай працы працоўны дагавор спыняецца згодна з п. 8 арт.

77 гэтага Кодекса.Работник не адпавядае займаемай пасады або выконваемай рабоце з прычыны стану здароўя па медыцынскаму заключению2. У дадзеным выпадку неабходна ўсталяваць сам факт неадпаведнасці работніка пасады або працы, то ёсць дапушчэння работнікам памылак (шлюбу) пры выкананні ім сваёй працоўнай функцыі. У выпадку скасавання працоўнага дагавора па пп. «А» п. 3 арт. 81 ТК РФ працадаўца абавязаны, у прыватнасці, прадставіць доказы, якія пацвярджаюць, што стан здароўя работніка ў адпаведнасці з медыцынскім заключэннем перашкаджала належнага выканання ім сваіх працоўных обязанностей.При гэтым варта мець на ўвазе, што, калі працаўнік належным чынам выконвае свае працоўныя абавязкі, аднак выявіцца, што ён мае патрэбу ў прадастаўленні іншай працы з прычыны таго, што работа, якую выконвае яму проціпаказаная ці небяспечная для калектыву работнікаў альбо якія абслугоўваюцца ім грамадзян, у сілу ч. 2 арт. 72 ТК РФ пры адмове работніка ад пераводу на іншую наяўную працу, не проціпаказана яму па стане здароўя, або адсутнасці ў арганізацыі адпаведнай працы працоўны дагавор з працаўніком спыняецца на падставе п. 8 арт.

77 ТК РФ3.В гэтым выпадку работніка пераводзяць на больш лёгкую працу, ствараюць для яго спецыяльныя ўмовы працы ці ж звальняюць па п. 8 арт. 77, пп. «А» п. 3 арт. 81 ТК РФ (калі ў арганізацыі няма адпаведнай стане здароўя супрацоўніка працы або адсутнічае магчымасць перакладу на іншую пасаду). Удакладнім: пераклад магчымы толькі са згоды работника.Причем пры перакладзе на нiжэйаплатную пастаянную працу ў ранейшай арганізацыі дадзеным асобе ў працягу аднаго месяца са дня перакладу выплачваюць яго сярэдні заробак (а ў выпадку працоўнага калецтва, прафесійнага захворвання або iншага пашкоджання здароўя, звязанага з працай, — да ўстанаўлення стойкай страты прафесійнай працаздольнасці альбо да акрыяння работніка) 4.Работнику, звальняюць згодна з пп. «А» п. 3 арт. 81 па стане здароўя, выплачваецца выхадная дапамога ў памеры двухтыднёвага сярэдняга заработка5. З яго не могуць утрымлівацца грашовыя сумы за неадпрацаванага дні адпачынку, выкарыстанага авансом6.

У дадзеным выпадку істотнае значэнне гуляе артыкул ТК РФ, на падставе якой звальняецца работнік: п. 8 арт. 77 або пп. «А» п. 3 арт. 81. У адпаведнасці з арт.

178 ТК РФ пры звальненні работніка па пп. «А» п. 3 арт. 81 ТК РФ яму належыць выхадную дапамогу ў памеры двухтыднёвага сярэдняга заробку, а пры звальненні па п. 8 арт. 77 ТК РФ — нет.Работник прызнаны цалкам непрацаздольным ў адпаведнасці з медыцынскім заключэннем.

У гэтым выпадку звальненне вырабляецца па п. 5 арт. 83 ТК РФ, бо згодна з заключэннем МСЭК магчымасць працягу працоўнай дзейнасці выключаецца цалкам, і пераклад на больш лёгкую працу недапушчальны. Гэта аб'ектыўнае акалічнасць, што не залежаць ад волі бакоў. Пры гэтым выхадная дапамога не выплачивается.Работодателю варта клапаціцца пра здароўе сваіх супрацоўнікаў — своечасова накіроўваць іх на перыядычныя медыцынскія агляды, паколькі ён нясе адказнасць за допуск да працы асоб, якія не прайшлі папярэдні або перыядычны агляд альбо не дапушчаных да працы па медыцынскіх паказаннях.

Гэта перш за ўсё неабходна для якаснага выканання работнікамі сваіх службовых абавязкаў і памяншэння паказчыкаў вытворчага травматизма.1) п. 8 арт. 77 ТК РФ2) пп. «А» п. 3 арт. 81 ТК РФ3) Пастанова Пленума Вярхоўнага Суда РФ ад 2004/03/17 N 2 "Аб прымяненні судамі Расійскай Федэрацыі Працоўнага кодэкса Расійскай Федэрацыі» 4) арт. 182 ТК РФ5) арт.

178 ТК РФ6) абз. 5 ч. 2 арт. 137 ТК РФ

Добавить комментарий

Последние новости
Свежие комментарии